Sanktuarium

Matki Bożej w Cudy Wielmożnej Pani Poznania

Poznański kościół franciszkanów konwentualnych posiada status sanktuarium maryjnego nadany mu w związku z łaskami doznawanymi przed obecnym w świątyni niewielkim wizerunkiem, nazywanym dzisiaj obrazem Matki Bożej w Cudy Wielmożnej Pani Poznania.

Wizerunek (kopia obrazu łączona z wizerunkiem Salus Populi Romani (Ocalenie Ludu Rzymskiego) z Bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie), został uznany za cudowny przez władze kościelne w roku 1669 r., kiedy to doszło do cudownych wydarzeń w celi jego ówczesnego właściciela, zakonnego kwestarza br. Tomasza Dybowskiego. Po ukończeniu prac budowlanych prowadzonych przez franciszkanów obraz został procesjonalnie przeniesiony do nowootwartej świątyni a później umieszczony w specjalnie do tego przygotowanym ołtarzu w nawie bocznej.

W roku 1968 wizerunek Matki Bożej w Cudy Wielmożnej Pani Poznania został ukoronowany przez Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego. Uroczystość miała miejsce przed katedrą poznańską i zgromadziła cały Episkopat Polski, w tym ówczesnego metropolitę krakowskiego kard. Karola Wojtyłę, późniejszego papieża Jana Pawła II, oraz metropolitę poznańskiego ks. bpa Antoniego Baraniaka.

Sanktuarium grafika