Przeprowadzenie niezbędnych prac

remontowo-konserwatorskich

związanych z ratowaniem zabytkowego Zespołu Klasztornego Franciszkanów w Poznaniu oraz zwiększeniem atrakcyjności kulturalnej i turystycznej regionu

Klasztor Franciszkanów w Poznaniu realizował w okresie od 31.12.2019 do 11.10.2021 r. projekt pn. „Przeprowadzenie niezbędnych prac remontowo-konserwatorskich związanych z ratowaniem zabytkowego Zespołu Klasztornego Franciszkanów w Poznaniu oraz zwiększeniem atrakcyjności kulturalnej i turystycznej regionu” współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, budżetu państwa oraz środków Powiatu Poznańskiego.

Zakres rzeczowy projektu obejmował kilka podstawowych elementów dotyczących Zespołu Klasztornego Franciszkanów w Poznaniu:

 • ratunkowe prace naprawcze, w tym: prace przygotowawcze do palowania, wykonanie ściągów sklepień, palowanie, prace naprawcze i odtworzeniowe,
 • naprawa pęknięć sklepień i murów, wzmocnienie więźby dachowej,
 • prace remontowo-konserwatorskie, w tym: renowacja elewacji kościoła, klasztoru i wikarówki wraz z wymianą i konserwacją okien,
 • remont piwnic z osuszeniem, renowacja pomieszczenia przejazdu na wirydarz, prace konserwatorskie drzwi pomiędzy kościołem i klasztorem, ścian i sklepień kaplicy oraz zakrystii,
 • instalacja windy,
 • adaptacja piwnic z uzupełnieniem kamiennej posadzki,
 • renowacja instrumentu organowego z prospektem i podłogą chóru,
 • rekonstrukcja schodów wejściowych do kościoła,
 • prace konserwatorskie obrazów epitafijnych w prezbiterium kościoła,
 • instalacja oświetleniowa,
 • promocja projektu w ramach której powstał m.in. film przedstawiający historię obiektu, mapping 3D oraz przewodnik turystyczny.

„Dofinansowanie udzielone w ramach Umowy Pożyczki – Pożyczka Dokończ i Spłać Inwestycję Miejską, pochodzi ze środków zwróconych z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, stanowiących środki publiczne powierzone Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o. przez Województwo Wielkopolskie.

Nr Umowy: 2/2/2021/DISIM